Ethiopia-1079web

In by Alexander Klebe

Simeon Mountains, Ethiopia